Kotimaiset 3D-tulostajat tuottamaan kaikkein vaativimpia kappaleita

DREAMS-projekti kehittää suomalaista materiaalia lisäävää valmistusta kansainväliselle kärkitasolle. DIMECCin johtamassa, yritysten ja Business Finlandin rahoittamassa 6 miljoonan euron projektissa luodaan tuhansien tulostettavien testikappaleiden dataa sisältävä 3D-metallitulostuksen materiaalitietopankki.

Materiaalia lisäävää valmistusta (Additive Manufacturing, AM) käytetään Suomessa vuosi vuodelta enemmän, mutta sen hyödyntämistä voidaan vielä kasvattaa huomattavasti. Nuorta alaa vaivaavat standardoinnin puute sekä menetelmän materiaalitekninen erilaisuus perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna. Asian korjaamiseksi FAME-ekosysteemissä (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) on käynnistetty DREAMS-projekti (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization). DIMECCin johtamassa projektissa yritykset ja tutkimuslaitokset nostavat kotimaisen 3D-tulostusosaamisen kansainväliselle kärkitasolle vuoteen 2024 mennessä.

Projektissa luodaan kattava ja avoin materiaalitietopankki tutkimalla noin 10 000 metallista testisauvaa, jotka valmistetaan eri materiaaleista, eri 3D-tulostimilla ja eri tulostusmenetelmiä käyttäen. Tietopankin avulla korvataan alan standardien puutetta sekä helpotetaan metallien 3D-tulostamisen hyödyntämistä kaikkein vaativimmissa sovelluskohteissa, joita projektissa myös tutkitaan.

”Wärtsilä uskoo FAME-ekosysteemin toimintaan sekä tiedon ja asiantuntemuksen jakamiseen. DREAMS mahdollistaa tämän kaiken ja varmistaa, että voimme jakaa paitsi ongelmia myös ratkaisuja. Näin luomme yhteisen tietopohjan, joka auttaa kaikkia osapuolia nopeuttamaan materiaalia lisäävän valmistuksen kasvua. Wärtsilälle AM mahdollistaa sellaisten haasteellisten kappaleiden suunnittelun, joiden avulla toteutamme sitoutumistamme hiilineutraaliuteen ja varmistamme entistä joustavamman ja uudelleenkonfiguroitavan tuotantolinjan toiminnan”, sanoo Giuseppe Saragò, Wärtsilän materiaalia lisäävän valmistuksen johtaja.

”Avoin tietokanta on ainutlaatuinen. Se mahdollistaa suomalaisten yritysten kasvun synnyttämällä huippuosaamisverkoston, joka voi nopeuttaa myös Wärtsilän kasvua uusien korkean osaamisen toimitusketjumahdollisuuksien kautta.”

Mukaan 3D-tulostuksen kiihtyvään kasvuun

3D-tulostuksen globaali markkina kasvaa ennusteiden mukaan 10 miljardista eurosta yli 100 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suomella on yhä mahdollisuus päästä merkittävien tulostusmaiden joukkoon ennen kuin ennustettu kasvu toteutuu.

DREAMS on vuonna 2020 perustetun FAME-ekosysteemin ensimmäinen suuri TKI-projekti.

”Ensimmäinen hankkeemme on erinomainen osoitus yhteistyöstä eri toimijoiden välillä ja uskon, että hanke mahdollistaa suomalaisille yrityksille merkittäviä hyötyjä 3D-tulostuksen teollistumisen kautta”, toteaa Tero Hämeenaho, FAME-ekosysteemin puheenjohtaja ja Etteplanin AMO-johtaja.

”DREAMSin globaalistikin merkittävien toteutusten avulla pystymme nostamaan suomalaisen osaamisen kansainväliseen tietoisuuteen. Kotimaisen 3D-tulostuksen kehittäminen on tärkeää, jotta ala olisi tulevaisuudessa tuonnin sijaan vientipainotteista”, FAME-ekosysteemin johtaja Markus Korpela DIMECC Oy:stä sanoo.

3D-tulostus toteuttaa konkreettisesti myös teollisuuden digivihreää siirtymää mahdollistamalla entistä energiatehokkaampia teknisiä ratkaisuja.

Hyöty koko suomalaiselle teollisuudelle

DREAMS-projekti toteutetaan DIMECCin yhteiskehittämisen mallilla yritysten ja yliopistojen yhteishankkeena, jolloin saavutettava hyöty voidaan jakaa koko suomalaisen teollisuuden kesken.

”Laaja, teollisen verkoston kanssa suorassa yhteistyössä luotava materiaalidatapankki on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mahdollisuus luoda uutta tutkittua tietoa 3D-tulostettujen kappaleiden materiaaliominaisuuksista, niiden optimoinnista ja hallinnasta”, sanoo Oulun yliopiston FMT-tutkimusryhmän tutkimusjohtaja Antti Järvenpää.

DREAMSissa ovat mukana CITEC, Elomatic, Etteplan, Lillbacka Powerco, Patria, Raute, Vilpe, Wärtsilä, Oulun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Turun yliopisto. DREAMS-projektin rahoittavat Business Finland ja siihen osallistuvat yritykset.

Lisätietoja

Markus Korpela, FAME, ekosysteemijohtaja, markus.korpela@dimecc.com, +358 40 840 5660

Harri Kulmala, DIMECC Oy, toimitusjohtaja, harri.kulmala@dimecc.com, +358 40 840 6380

Tero Hämeenaho, FAME, puheenjohtaja, tero.hameenaho@etteplan.com, +358 10 307 2757

fame3d.fi

www.dimecc.com