FAME-ekosysteemille rahoitusta suomalaisen 3D-tulostuksen kilpailukyvyn nostoon

3D-tulostuksella metalleista pystytään muodostamaan kappaleita, jotka eivät perinteisillä menetelmillä ole mahdollisia. Kuva: Eetu Holstein

Teollisen 3D-tulostuksen tekijät yhteen kokoava FAME-ekosysteemi (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) takaa, että Suomi pysyy alan kansainvälisen kehityksen kärjessä. Ekosysteemin pitkän tähtäimen tavoitteena on Suomen AM-liiketoiminnan merkittävä kasvu: vuoteen 2030 mennessä Suomen AM-markkinoista on kasvanut useiden miljardien eurojen kokoinen toimiala, joka palvelee monipuolisesti muita toimialoja ja jonka kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana.

FAME-ekosysteemissä ovat jo mukana keskeiset laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, suunnittelu- ja tulostusosaajat, sekä valmistusteknologiaansa 3D-tulostuksen suuntaan kääntävät koneenrakentajat.

”Mukana olevat yritykset pitävät erityisenä vahvuutena sitä, että jäsenemme edustavat koko toimitus- ja arvoketjua. Tieto sekä osaaminen saadaan parhaiten levitettyä suoraan eksperteiltä eksperteille, jolloin uusiin kokeiluihin saadaan heti tuorein paras tietämys mukaan”, FAME ekosysteemijohtaja Eetu Holstein DIMECC Oy:stä sanoo.

Ekosysteemi perustettiin vuonna 2020 lähes 20 yrityksen voimin ja se keskittyi alkuvaiheessa metallitulostukseen. Business Finlandin rahoituksen avulla ekosysteemi laajenee kattamaan kaikkien materiaalien 3D-tulostusosaamisen; näistä suurimpana polymeerien 3D-tulostaminen.

”Teollisessa materiaalia lisäävässä valmistuksessa on paljon yhteisiä lainalaisuuksia eri materiaalien sekä sovelluskohteiden välillä. Esimerkiksi allasvalokovetukseen perustuvalla tekniikalla voidaan tulostaa erilaisia materiaaleja ja kappaleita sekä teollisuuteen että lääketieteeseen”, kertoo Holstein, jolla on taustaa lääketieteen 3D-tulostuksen laite- ja prosessikehityksestä.

Tukijalkoina standardointi ja koulutus

FAME-ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa 5 prosenttia maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Tälle luodaan edellytyksiä kehittämällä standardointia, suunnittelua ja koulutusta.

FAMEn DREAMS-ohjelmassa luodaan kattava ja avoin materiaalitietopankki tutkimalla noin 10 000 metallista testisauvaa, jotka valmistetaan eri materiaaleista, eri 3D-tulostimilla ja eri tulostusmenetelmiä käyttäen. Tietopankin avulla korvataan alan standardien puutetta sekä helpotetaan metallien 3D-tulostamisen hyödyntämistä kaikkein vaativimmissa sovelluskohteissa.

”Lähitulevaisuudessa on tarkoituksena polkaista käyntiin uusia tutkimusohjelmia, joissa ratkotaan keskeisiä kotimaisen teollisuuden tunnistamia haasteita 3D-tulostuksen tehostamiseksi”, Eetu Holstein sanoo.

Wärtsilän uuden Sustainable Technology Hubin yhteyteen avataan uusi 3D-tulostukseen keskittyvä kokeilukeskus, jota FAME on ollut mukana perustamassa. Tarkoituksena on löytää matalan kynnyksen 3D-tulostuskokeiluilla uusia sovelluskohteita suomalaisesta teollisuudesta. Koulutusta ja suunnittelijoiden 3D-osaamista FAME kehittää muun muassa Lappeenrannan LUT-yliopiston kanssa.

Yhdessä maailmalle

FAME tukee jäsenyritystensä kansainvälistymistä tekemällä näiden osaamista näkyväksi kansainvälisillä messuilla, kuten maailman johtaviin 3D-tulostusmessuihin kuuluvassa Formnextissä Frankfurtissa.

”Tulevana syksynä osallistumme Formnext-messuille omalla ständillä ja tarkoituksena on markkinoida suomalaista 3D-tulostusosaamiskeskittymää maailmanlaajuisesti. Haluamme FAMEn olevan maailmalla tunnistettu ekosysteemi, joka tuo Suomeen asiakkaita erityisesti vaativissa, korkean tason 3D-tulosteissa”, Holstein visioi.

Tuoreimman osaamisen kärjessä yritykset pysyvät paitsi ekosysteemin sisäisten tiedonjakamisen, koulutusten ja luentojen avulla, myös vierailuilla ulkomaisten kärkitekijöiden luona. Maaliskuussa yritykset tutustuivat Etelä-Saksan ja Alankomaiden keskeisten materiaalia lisäävien tutkimuslaitosten ja yhteenliittymien osaamiseen. Syksyllä on vuorossa Ruotsi.

FAME-ekosysteemiä johtaa Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy. Ekosysteemin toiminnan rahoittavat jäsenyritykset sekä Business Finland. Siihen kuuluvat AMEXCI, Andritz Savonlinna Works Oy, CITEC, Dekra, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Fastems, Lillbacka Powerco, Patria, Ponsse, Raute, SME Elektro-Group, Valmet, VILPE, Wärtsilä, 3D Formtech, Apricon, 3D-Step, Delva, Huld, Malvern Panalytical, MiniFactory, Mitutoyo, SelectAM, Metlab, Maker3D ja Vossi.

Lisätietoja:Ekosysteemijohtaja Eetu Holstein, DIMECC Oy, puh. +358 40 840 8660, eetu.holstein@dimecc.com