Etteplanin Tero Hämeenaho FAME-ekosysteemin puheenjohtajaksi

Suomen 3D-tulostuksen uusi ekosysteemi FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) valitsi ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Etteplanin 3D-tulostuksesta vastaavan Tero Hämeenahon ja varapuheenjohtajaksi Patrian johtajan Sakari Pasasen. FAMEn perustajajäsenten luettelo piteni perustamisvaiheessa lokakuussa ilmoitetusta, koska Suomessa investoidaan 3D-tulostukseen lähivuosina enemmän kuin on arveltu. FAME päätti myös aloittaa jäsenten yhteiskäyttöiseen laitekantaan perustuvan tulostuksen heti.

3D-tulostuksessa käytetään entistä monipuolisempia materiaaleja. KUVA: Delva

”On suuri kunnia päästä johtamaan tätä organisaatiorajat ylittävää systeemisen muutoksen ekosysteemiä. Olen useita vuosia tehnyt töitä ainetta lisäävän valmistuksen parissa ja pääsen nyt toteuttamaan yhdessä lukuisten yritysten kanssa toimenpiteitä 3D-tulostuksen teollistamiseksi”, toteaa Etteplanin 3D-tulostuksesta vastaava Tero Hämeenaho. Etteplan teki vuonna 2019 Business Finlandin toimeksiannosta selvityksen, jossa todettiin sekä suomalaisyritysten liian hidas herääminen 3D-tulostukseen että tarve saada neutraali, yksityistä sektoria edustava taho johtamaan ja fasilitoimaan alan kehittymistä. ”FAME on vastaus näihin molempiin pullonkauloihin. Pullonkaulat poistuvat avaamalla ne”, jatkaa Hämeenaho.

Käytäntöä ja konkretiaa

”Päätimme aloittaa käytännöllisesti ja konkreettisesti. Käytämme osan ekosysteemin varoista jäsenten yhteiskäyttöisen 3D-tulostusosaamisen rakentamiseen. Ensin kokeillaan pienimuotoisesti ja tuodaan tällä tavalla suuryritykset ja palveluntarjoajat yhteen. Myöhemmin rakennetaan isompia ja erikoistuneita testaus- ja tulostuskeskuksia eri puolille Suomea. FAME johtaa tutkimushankkeita, yhteiskäyttöistä 3D-tulostusinfrastruktuuria, yritysten yhteistarjoamaa ulkomaille ja koulutusmuutoksia. Kaikkea ei voi tehdä heti ja jostakin on aloitettava, joten priorisointimme on nyt tulostaa porukalla. Tekemällä oppii, ei liian pitkään suunnittelemalla”, kertoo FAMEn varapuheenjohtajaksi valittu johtaja Sakari Pasanen Patrialta.

Yhteistyöllä teknologiamurrokseen

FAME-ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa 5% maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten 3D-tulostus nähdään mahdollisuutena ja vaihtoehtona nykyisille valmistusmenetelmille. FAME tuo yhteen johtavat laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, suunnittelu- ja tulostusosaajat, sekä valmistusteknologiaansa 3D-tulostuksen suuntaan kääntävät koneenrakentajat.
“3D-tulostuksesta on puhuttu noin 30 vuotta ja monenlaisia tutkimuksia, kokeiluja ja analyyseja on tehty jo paljon. Materiaalikirjon kasvaessa ja tuotantovolyymin noustessa Suomessa ei voida enää odottaa muiden tekevän jotakin ensin, vaan uuden muotoilija- ja suunnittelijasukupolven luovuus otetaan nyt täysimittaisesti FAME-jäsenten käyttöön ja siirrytään energiatehokkuudeltaan merkittävästi paremman komponentti- ja laitekannan suunnitteluun”, korostaa DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala. ”Tämä ei tapahdu nopeasti, helposti tai edullisesti, mutta ekosysteemillä on enemmän voimaa kuin yrittämällä murrosta yksin. Toivotamme kaikki teknologiamurroksesta hyötymään pyrkivät FAMEn jäseneksi, ekosysteemi on avoin”, päättää Kulmala.
Ekosysteemin käynnistymisen ja toiminnan rahoittavat jäsenyritykset sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ekosysteemiä fasilitoi DIMECC Oy.

FAMEn perustajajäsenet

3D Formtech, 3D-Step, Andritz, CITEC, DBE Core, Delva, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Huld, Lillbacka Powerco, MiniFactory, Nordic Industries, Origo Engineering, Patria, Raute, Salon Metalelektro, Valmet, Vossi, Wärtsilä