FAME blogi: 3D-tulostus lisääntyy vain koulutusta muuttamalla

3D-tulostuksen tehokas hyödyntäminen on mahdollista kaikilla sovellusalueilla. Ala onkin yksi maailman nopeimmin kasvavista. Suomalaisessa teollisuudessa 3D-tulostus jalkautuu kuitenkin hitaammin kuin olisi mahdollista ja suotavaa kansalliselle kilpailukyvylle. Mitä voidaan tehdä?

Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja korkeatasoisesta osaamisesta ja laadukkaista tuotteista. Toimintatavat on hiottu huippuunsa. Tällä on myös kääntöpuoli. Kehittyneet prosessit ja vahvat tiimit ovat jähmeitä uusien teknologioiden edessä, koska ne perustuvat perinteisiin menetelmiin.

Nuoret yritykset ovat tehokkaita ja muuntautumiskykyisiä. Ne kysyvät suoraan, millä tavalla tuote pitäisi valmistaa ja toimivat sen mukaisesti. Vanhat käytännöt eivät ole taakkana. Uudet taidot ja teknologiat otetaan haltuun suvereenisti.

Uusia osaamistarpeita ovat mm. biomimiikan hyödyntäminen, suunnittelumenetelmät ja tuotehallinta. 3D-tulostusta hyödyntävä massatuotanto on jo kustannustehokkaampaa kuin perinteiset menetelmät, mm. kuluttajatuotteissa. 3D-tulostettu muotti maksaa 50€ ja valmistuu päivässä. Perinteisin tavoin puhutaan kymmenistä tuhansista euroista ja viikoista.

Mistä yritykset saavat 3D-tulostukseen tarvittavan osaamisen? Sirpaleinen koulutustarjonta muodostuu, poikkeuksia lukuunottamatta, lähinnä verkkoseminaareista ja yksittäisistä kursseista. 3D-tulostuksen loppututkintoa on harvalla. Osaamista kartutetaan vaivalloisesti ja hitaasti.

Nopein tapa on aloittaa käytännön kokeilut. Kokeilut tuottavat aina tietoa, onnistuessaan ja epäonnistuessaan. Kun 3D-tulostuksen business case ei ole vielä selkeä, voidaan edetä blue sky -projekteilla, joissa tarkoituksena on uuden löytäminen. Liiketoiminnan hyödyt tulevat viiveellä.

3D-tulostus lisääntyy vain osaamista kehittämällä. Kansallisen osaamisen kehittäminen haastaa tuottamaan koulutusinnovaatioita. On löydettävä uusia oppimisen muotoja, joissa yhdistyvät tiedon lisääminen, aktiiviset kokeilut, oivallusten tuottaminen, tarinoiden kertominen ja yhdessä oppiminen. Digitaaliset opintopiirit ovat  mielenkiintoinen mahdollisuus osaamisen skaalaamiseksi. Tekoäly on valjastettava osaamistarpeiden tunnistamiseen ja oppimisratkaisujen kohdentamiseen. Korkeakouluilla ja oppilaitoksilla on kriittinen tehtävä oppimispolkujen innovaattoreina.

Maailman logistiikka perustuu kontteihin. Vuosisatoja tavaroita kuljetettiin nyytti kerrallaan. Kuljetus oli hidasta, kallista ja epävarmaa. Konttien systeeminen käyttöönotto mahdollisti tehokkaan logistiikan ja kuljetusvarmuuden. Olemme samankaltaisessa tilanteessa 3D-tulostukseen suhteen. Tarvitsemme riittävän systeemisen muutoksen siirtyäksemme uuteen aikakauteen.

FAME on strateginen kiihdytin 3D-tulostuksen nostamiseksi Suomen teollisuuden vahvuudeksi. FAMEn myötä 3D-tulostuksesta tulee eri koulutusasteilla pääaine. Tarvitsemme räjähdysvoimaa 3D-tulostuksen jalkauttamiseen! FAMEn jäsenyrityksenä 3DStep Oy tuo energiaa reaktion käynnistämiseen. Tuo sinäkin!

Pekka Ketola

toimitusjohtaja, 3DStep Oy ja johtoryhmän jäsen, FAME